December 6, 2023
Lajme

Β.υrri i shοkυar: G. rυaja e v dekur i del live në teΙevizion

Një bashkëshort mbeti i sh oku ar kur gruaja e tij e v de k ur u shfaq në një program popullor televiziv.

Ai kishte menduar se e kishte v ar ro sur gruan pasi ajo u v .r.a në një ak.s id.ent rrugor. 

M je kët i kishin thënë Abragh Mohamed se e shoqja kishte ndërr uar je të për shkak të p la gëv e të rë nd a.

Ngjarja ndodhi në Kasablanka të Marokut. Gruaja u shfaq në një program televiziv që syn on të bashkojë njerëzit e h um bu r me familjarët e tyre.

Ajo më pas i telefonoi të shoqit.“Nuk e di çfarë ka ndodhur, ndoshta v ar.ros ë m një trup tjetër”, tha Mohamed për mediat.

Tani po ngrihen pikëpyetje se çfarë ka ndodhur dhe përse asaj iu deshën dy vite për të vendosur kontakte me familjen.

Një teori është se ajo ka hu mbu r kujtesën. I shoqi e kishte va/.rros.ur të shoqen me qe.fin dhe brenda në a.rk.iv.ol, pa e parë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *