Lajme

10 mijë eurο për të bërë dοkumentat italiane…

Martesa vetem për të bërë dokumentat: 16 arr/estime në Itali.

Autoritetet italiane në Mesina kanë zb/uluar një seri martesash fa/lse të org/anizuara nga ba/ndat kr/iminale për të marrë leje qëndrimi për shtetasit që nuk janë pjesë e vendeve të BE.


Organizata kr/iminale faturoi qindra mijëra euro duke marrë 10 mijë për çdo ceremoni martesore ,

me pagesa parash kesh ose përmes shërbimeve të transferimit të parave, teksa dhënderri i ri merrte 2-3 mijë euro.

He/timi që zb/uloi mashtrimin çoi në 16 arr/estime. Të dyshuarit – He/timi lindi nga analiza e deklaratave të bëra nga disa zyrtarë pu/blikë nga një seri qytetarësh italianë.

Më pas he/tuesit konstatuan rastësi të çu/ditshme në disa martesa midis njerëzve me kombësi të ndryshme:

dëshmitarë të njëjtë, marr/ëdhënie të njëjta midis dëshmitarëve dhe bashkëshortëve.

Kështu lindi dyshimi se pas gjithë kësaj kishte një grup kr/iminal që organizonte një martesë të rreme.

Policia ka zb/uluar dy org/anizata kri minale, ak/tive për disa kohë në Messina dhe me degëzime në Marok, të cilat drejtoheshin nga dy shtetas marokenë.

Nga përgjimi doli se të dyshuarit, në telefon, për të mos u kuptuar, i quanin gratë italiane “dele”.

“Është një zotëri që më pyeti nëse ka ndonjë dele”, thanë anëtarët e grupit në telefonatatg mes tyre.

Niveli i dytë përbëhej nga dë/shmitarë dhe interpretues të dasmës; niveli i tretë, më në fund, u përfaqësua nga një rrjet i dendur subjektesh italianë,

kryesisht gra, në kushte të pafavorshme që ishin të përfshirë, së pari,

për martesën, pastaj për të rekrutuar migrantë të tjerë të interesuar për martesa të rreme.