syntax error, unexpected '<', expecting end of file

15-υjeçarja ulet pranë një bυrri në avion, pak sekonda më vonë pasagjerët fiΙmojnë skenën e pabesυeshme që ndodh mes tyre…!!!

Epoka e rrj et eve soc ia le ka zbuluar një sërë ngjarjesh, nga të cilat deri në një dekadë më parë nuk kishte gjurmë. Duke filluar nga mundësia e bërjes virale të tregimeve që pajtohen me kënaqësinë e të qënit njerëzor.

Një sp ecie, e cila pa li gë si, natyrisht do të sillet me dashuri dhe solidaritet. Kjo histori, për shembull, ka të bëjë me një vajzë të quajtur Clara Daly dhe ajo është pesëmbëdhjetë vjeçe.

Në mënyrë të pan dërg jegjs hme, ajo u bë protagoniste e një fakti që po bëhet i famshëm në të gjithë botën.

Ajo ndoshta mendoi se nuk kishte bërë asgjë të veçantë, por në atë fluturim nga Bostoni në Portland ajo shkruajti një faqe që tani po prek shpirtin e të gjithëve.

Realizimi maksimal i esencës së njerëzimit nëpërmjet ndihmës së sinqertë ndaj një personi të ver bër dhe të shu rdhër.

Historia e vajzës u rrëfye nga një grua që ishte në atë fluturim, Lynette Scribner, përmes një postimi që ka qenë shumë i suksesshëm në Facebook. Tim, emri i burrit, ishte vënë nën vëmendjen e ekuipazhit të avionit që kur kishte hipur në bord.

Komunikimi me të, duke pasur parasysh pamu nd ësi në e shikimit dhe dëgjimit, ishte të paktën pro ble ma tik. Dhe ai nuk ndihej aspak i rehatshëm. Në horizont kishte një fluturim gjashtë orësh që mund ta bënte këtë vësh tir ësi të rëndësishme.

Vajza e re duke treguar një matu rim të jas htëza konsh ëm, kur e kuptoi pr obl em in e burrit, me qëllim zgjodhi të ulet pranë tij. Ajo mori duart e tij dhe, edhe me disa mbështetje shqisore, mes të dyve kishte menjëherë empati.

Vajza e re kishte filluar të studionte gjuhën e shenjave një vit më parë. Kjo ka lehtësuar aftësinë për të komunikuar me Timin përmes kësaj gjuhe.

Kishte vetëm një mënyrë për të komunikuar: për të udhëhequr duart e tij në mënyrë që të kuptonte shenjën që ishte shkruar në pëllëmbë. Dëshmitarja e tregimit tregoi se, gjatë kohëzgjatjes së fluturimit, biseda e tyre ishte e vazhdueshme.

Në të njëjtën mënyrë, vajza u kujdes që çdo nevojë e burrit të plotësohej nga personeli i aeroplanit.E ajo që në fillim dukej ner voz izëm nga ana e burrit, i vetëdijshëm për pa af tësi në e tij për të bashkëvepruar me të tjerët, u kthye në dashuri dhe mirënjohje për vajzën që e ndihmoi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *