syntax error, unexpected '<', expecting end of file

19 VJEÇARl shqiptar gjen GABlMlN e madh në Skype, shpërbIehet nga Microsoft? (Video)

Florian Kunushefci është 19 vjeçari nga Kosova që ka arritur të gjejë një dobësi në Skype, e për çka më pas kishte kontaktuar Microsoftin për ta eli minuar këtë dobësi.

Një gabim në Skype mund të jepte qasje në telefonat Android duke e anashkaluar kodin, me ç’rast do të mund të shfr;ytëzoheshin të dhëna të ndryshme si foto, kontakte, madje edhe të hapje disa dritare të shfletuesit.

Kunushefci bën të ditur se si kishte kontaktuar më Microsoftin që tashmë ka eli minuar këtë probIem.

“Dobësinë së pari e kam raportuar më 22 tetor në Microsoft dhe kam marr përgjigjen e parë më 23 tetor. Dobësia e raportuar ka marr kohë deri sa është rregulluar dhe më 23 dhjetor kjo dobësi nuk ekziston më”, ka treguar Kunushefci.

Ai tregon se si e zbuloi këtë dobësi.

“Pasi që jam përdorues i Skype gjersa isha duke punuar me të, pata një ndjesi që ka diçka që nuk shkonte, me një funksion të aplikacionit ku më jepte më shumë funksione se sa duhej. Pasi që e kam vërejt këtë kam filluar të mendoj ndryshe nga një shfrytëzues i thjesht, ku pas kësaj kam hulumtuar dhe kam gjetur se ka mundësi të qasem në pjesën ku kërkohet ‘authentication’ të Androidit”, ka thënë ai.

Ai thekson se kjo dobësi më tepër i përket Skype-it, derisa pret të shpërblehet me “Hall of Fame” në mesin e ha kerëve të tjerë.

“Mendoj se kjo dobësi i përket më shumë Skype-it pasi që gjatë ndërtimit të aplikacionit nuk janë paraparë masat e sigurisë për mos qasje në disa pjesë. Dobësinë e kam raportuar në Microsoft dhe pritet që në muajt e ardhshëm të shpërbIehet me ‘Hall of Fame’ në mesin e ha;kerëve të tjerë që kanë raportuar në Skype”, ka thënë ai.

Më poshtë mund ta shikoni një video që e demonstron këtë dobësi.

https://youtu.be/EiEcwOfTFqI