Aυokati i njohur kαρet mat dυke kr.γer mαrrëd hënie se….aΙe në zγrë (VlDEO)

Hector Paredes Robles ishte avokat mbrojtës në një çështje të fal/sifikimit të tokës, mash/trimit dhe zhv/atjes kur ai u pa të bënte se/ks me një grua në një video “live”.

Ngj/arja u cilësua si një tu/rp për profesionin e tij nga gjykatësi që kryesoi seancën virtuale,

ndërsa kamera e tij në zyrë duket se ishte e ndezur gabimisht dhe ai nuk e kishte kuptuar.

Pam/jet e jashtëz/akonshme e nxo/rën atë të zhv/eshur dhe i ulur në karrigen e tij, ku po ashtu shfaqej edhe një grua e zhv/eshur,

ndërsa zyrtarët e gjykatës dhe avokatët e tjerë të hab/itur panë skenat e tu/rpit në Peru.

Gjykatësi John Chahua Torres thirri një of/icer policie ndërsa një ndihmëse u përpoq të paralajmëronte Paredes Robles se seanca e tij s/eksuale po shikohej dhe regjistrohej në një institucion pu/blik.

Sekuenca surreale e ngj/arjeve ndodhi të martën gjatë një seance vi/rtuale të organizuar nga një gjykatë në Pichanaki, në rajonin qendror peruan të Junin.

Me seancat e se/ksit që vazhduan të ishin të forta, “ne jemi dëshmitarë të akteve të pahijshme që përfaqësojnë një shkelje të mirësjelljes pu/blike dhe

përkeqësohen nga fakti që ato regjistrohen në institucionet me rëndësi në shkallë vendi”, tha Gjykatësi Torres. 

SHIKO VIDEON