A e keni një sheηjë si kjo në krahυn e majtë? Ja çfarë fshίhet pas saj…

Mund të keni parë një shenjë të vogël të rrumbullakët në krahun e majtë të dikujt ose mund ta keni edhe vetë.

Kjo është një shenjë për shkak të vak.sinimit. Sipas ‘Organic Healthy Food’, kjo va.ksinë ishte shumë e zakonshme para viteve ’70.

Mjekët përdorën një vi rus të gjallë Va.ccinia për të shk aktuar një përgjigje imune që do të mbronte njerëzit nga vi rusi Variola, i cili shkaktone linë.

Pas kryerjes së va.ksinimit, formohehe flluska dhe më pas krijohet një kore e cila shërohet për disa javë.

Në fund mbetet vetëm një shenjë e rrumbullakët, e dhëmbëzuar.

Krahu injerëzve injektohet disa herë me va.ksinë, e cila krijon edhe atë ‘hartë’.

Kjo është edhe arsyeja sepse ajo nuk është një pikë e vogël, por një shenjë e dukshme.