/Ajo ishte e bindur se ishte píckùar nga insekte, por mjeku i thotë të thërrasë menjëherë poIicinë…

Ajo ishte e bindur se ishte píckùar nga insekte, por mjeku i thotë të thërrasë menjëherë poIicinë…

Është e qartë se shumë njerëz duhet të mbajnë një kafshë në shtëpi, ndërsa të tjerë as nuk duhet të lejohen të qasen, pasi ata nuk kanë aftësinë për të kuptuar se ata gjithashtu kanë të drejtë të respektohen.

Hayden Howard de Seymour është pronarja e një qeni anglez me emrin Jack. Për të, Jack është një anëtar i vërtetë i familjes dhe gjithmonë është e kujdesshme që ai është mirë dhe se nuk i mu.ngo

Për këtë arsye, kur pa se trupi i tij ishte plot me shpër.thime të vogla në lëkurë, ajo u ala.rmua dhe mendonte se, ndoshta, qeni ishte prekur nga ndonjë insekt.

Megjithatë, kur iu afrua shokut të saj me katër këmbë, ajo kuptoi se nuk ishte çështje e pick.imeve të thjeshta të insekteve, por të shumë vrimave të vogla në lëkurë.

Hayden ishte shumë e fri.kësuar, kështu që pa humbur kohë, vendosi të çonte Jack-in tek veterineri ku disa vete e vizituan dhe i dhanë lajmin që e la pa fjalë.

Jack kishte mbetje ar.me zja.rri në të gjithë trupin e tij dhe në fytyrë, një mi.zori që Hayden nuk mund ta imagjinonte andaj shpë.rtheu në lot. Ai kishte pjesë metalike në fytyrë, afër syve të tij, veshëve, putrave, barkut, shpinës, gjithë trupit të tij.

Në mënyrë që të hi.qni çdo fis.hek ishte e nevojshme të rruhej qeni në të gjitha pjesët e trupit ku ishin prekur.

Veterinerët arritën të nxjerrin gjithsej 33 fis.hekë, ndërsa 20 të tjerë ishin të pamundur të hiqeshin.

Në praktikë dikush me një ze.mër plot ke.qdashje kishte qël.luar rreth 70 herë mbi Jack-in e gjorë.

Hayden informoi policinë dhe policia menjëherë kërkoi autorin.

Ata vunë re se disa plu.mba mbër.thyen në pemë në oborrin e shtëpisë së Hayden dhe nuk kishte asnjë dys.him se nga kanë ardhur, ishte shtëpia e fqinjit.

Pas marrjes në pyetje të tij, ata inspektuan shtëpinë dhe gjetën një ar.më gj.ahu dhe fis.hekë, këto teste ishin të mjaftueshme për ta arre.stuar atë.

Njeriu ishte i njohur tashmë në polici, pasi ai ishte arr.estuar më parë për pos.edim të dr.ogës dhe tani ishte aku.zuar për miz.ori ndaj kafshëve.

Të gjitha kontrollet u kryen, të cilat përcaktonin se plu.mbat e gjetura në trupin e Jack-ut ishin të njëjtat që gjendeshin në shtëpinë e fqinjit. Kështu, burri u gjy.kua për ke.qtrajtimin e kafshëve dhe u dë.nua me dy vjet bu.rg.

Për fat të mirë, Jack ka arritur ta rimarrë shëndetin e tij dhe Hayden është e kënaqur që qeni i saj i dashur të kthehet në shtëpi.

Tani shpresojmë që Jack nuk ka fr.ikë të dalë në oborr dhe se askush të mos e lën.dojë më, ai është një qen shumë i ëmbël që meriton të gjithë dashurinë e kësaj bote.