/Babai beqar ad opton vajzën me si ndromën D own, që u re fuzua nga 20 familje

Babai beqar ad opton vajzën me si ndromën D own, që u re fuzua nga 20 familje

Fati i një vajze të re ka ndryshuar pasi ajo u re.fuzua së pari nga nëna e saj dhe më pas nga 20-të familje potenciale për birësim.

Historia e udhëtimit të Luca Trapanese për të adoptuar Alba-n, ka th.yer rek.orde në botën e mediave për disa arsye, kryesorja e të cilave mund të jetë fakti që shërbimet shoqërore shpesh nuk i japin kujdestari një burri të vetëm, e sidomos kur ai është ho.mos.eksuaI.

Sidoqoftë, ata bënë një përjashtim në rastin e Lucës. Sipas BBC, 41-vjeçari italian Luca publikoi një libër ku ai rrëfen udhëtimin e tij për tu bërë babai i Alba-s, një vajzë me sindromën Down.

Gjatë një interviste në radio, Trapanese shpjegoi se çështja e tij është e veçantë, sepse “shk.atërron ste.reotipet për atësinë, f.enë dhe familjen”.

Në Itali, birësimet për prindërit ho.mose,ksuaIë dhe beqarë kanë qenë tradicionalisht një çështje e ndërlikuar. Luca e ad,optoi Alba-n, kur ajo ishte vetëm 13 ditë dhe tashmë ishte kaluar nga 20 familje për shkak të gj.endjes së saj.