December 3, 2023
Lajme

Burgu i “Panama Papers”, jeta Iuksoze e të burgosurve

Alex de Stampa është arkitekti francez i cili ka projektuar bur.gun-anije të “Panama Papers”.

Projekti në fakt ngjan më shumë me një jaht pushimesh sesa me një bu.rg, por e keqja është se ky projektim nuk i jep mundësi të bur.gosurve të arratlsen në asnjë mënyrë të mundshme.

Mbi anijen me lartësi 350 m, do të ndërtohet struktura 100-metroshe, në të cilën do të qëndrojnë gjithë të dën.uarit.

Bur.gu ka hapësirën për zhvillimin e sporteve dhe nuk mungon as pjesa ku do të qëndrojë administrata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *