syntax error, unexpected '<', expecting end of file

Burri vendos kamera në dhomë, truIIoset nga ajo që zbuIon për gruan e tij!!

Imazhet e tri s hta po bëjnë xhiron e rrjetit.

Një burrë kishte filluar të dy sho nte prej kohësh se gruaja e tij e tra dh ët on te, por këtë gjë nuk po arrinte ta vërtetonte.

E pikërisht ditën e 8 Marsit, ai vendosi një kamera në shtëpi pa dijeninë e gruas për të zbuluar se ç’bëhej në të vërtetë në shtëpinë e tij kur ai nuk ishte.

Pamjet janë të papë rb allu esh me për të, askush nuk do të donte të ishte në vend të këtij burri.

Ai e zë gruan mat me një burrë tjetër. Burri i de ma skoi të dy, veprimi i të shoqes nuk kishte vend për falje.

Kurse dashnori i saj shfaqet la ku ri q në pamje duke ten t uar të largohet nga dhoma.