syntax error, unexpected '<', expecting end of file

Çϊftί nis të bέjë në tαksi, shikοni çfarë bën tαksisti…(VIDEO)

Kjo si tuate aspak e kën dshme ka ndodhur për një taksist në Moskë, Rusi.

Ai iu përgjigj një telefonate të një çif ti dhe shkoi menjëherë për ti marrë.

Por pak minuta pasi nis udhëtimin ai sheh një skenë të pakëndëshme në sendiljen e pasmë.

Ndiqni videon më poshtë.Kjo si tuate aspak e kën dshme ka ndodhur për një taksist në Moskë,Rusi.

Ai iu përgjigj një telefonate të një çif ti dhe shkoi menjëherë për ti marrë.

Por pak minuta pasi nis udhëtimin ai sheh një sk enë të pa këndëshme në sendiljen e pasmë. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *