/Ç arje e tokës, pallateve dhe makina të shk atërruara / D ëme të mëdha nga të rmeti që sh kundi vendin (Publikohen pamjet)

Ç arje e tokës, pallateve dhe makina të shk atërruara / D ëme të mëdha nga të rmeti që sh kundi vendin (Publikohen pamjet)

Dy Iëkundje të fu.qishme kanë tr.onditur vendin pasditen e djeshme.

L ëkundja e parë dhe më e fuq ishme ishte 5.6 baIIë e shkallës R ihter, ndërkohë shkundja e dytë ishte 5.3 baIIë e shkallës R ihter.

Ep.iqendra e të rmetit ka qenë në Detin Adriatik, rreth 1 km nga qyteti i Durrësit.