syntax error, unexpected '<', expecting end of file

Çfarë i cmend më shumë femrαt tek meshkυjt? Stυdimi zbuΙon përgjigjen e papritur

Pyetjes se çfarë femrave u duket të rheqëse te burrat është gjithmonë e rëndësishme dhe shken.cëtarët vazhdimisht përpiqen ta zb ulojnë.

Një studim mbi këtë temë ka gjetur rezultate vërtetë int eresante dhe të pap.ritura: duket se gratë duan burra me këmbë më të gjatë se mesatarja.

Në sondazhin në internet, gratë vlerësuan paraqitjen e burrave (vetëm trupat e tyre pa fytyrë)

dhe vlerësimet treguan se burrat më të pre feruar ishin ata me këmbë pak më të gjatë se mesatarja por jo shumë të gjata, transmeton Class.

Këto rezultate të paz.akonta mund të shpjegohen nga ev.olucioni dhe, sipas shkencëtarëve, gjatësia e këmbëve ishte një faktor për të zbuluar shëndetin, ushqimin dhe forcën e burrave.

Nga ana tjetër, këmbët më të gjata shtojnë lartësinë e burrave, që është një avantazh tjetër kur bëhet fjalë për t.ërheqje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *