Lajme

DaIin pαmjet e gazetαrit dυke e bërë në tavοIinën e pυnës…

Një gazetar radioje është ka/pur nga kam/erat e sigurisë duke kr/yer marr ëdhënie se.ksuale me të dashurën e tij në vendin e punës.

Gazetari është fi/lmuar duke bërë se/ks në redaksinë e Radio Maksimum në Ukrainë, Kiev.

Sipas medias lokale, burri i kishte kërkuar gr/uas së re ta vizitonte në vendin e punës para se ta hi/dhte atë mbi tryezën e punës.

Me sa duket të pave/tëdijshëm se po fi/lmohen, gazetari shfaqet duke e bërë me të das/hurën, të cilën e ka ul/ur në tav/olinë.

Përdoruesit e mediave sociale kanë vënë në dukje se se ksi i tyre zgjati vetëm pak më shumë se një minutë.

Drejtuesi i radios tha se pamjet mund të jenë po/stuar në Facebook nga një bashkëp/unëtor që e urr ente gazetarin.