/DeI në qarkuIIim videoja që nuk donte ta shikonte asnjë s erb (Video)

DeI në qarkuIIim videoja që nuk donte ta shikonte asnjë s erb (Video)

Këto janë pamje reale filmike të pushtimit të Mbreterisë Jugosllave nga ushtria gjermane në vitin 1941.

Gjunjëzimi i ushtrisë jugosllave shihet në video, dhe nuk kishin asnjë mundësi të përballonin suImin gjerman përpos kapitullimit.

Ushtria jugosllave dorëzohet pa kushte përpara ushtrisë së fuqishme të Gjermanisë.

Këto janë pamje reale filmike të pushtimit të Mbreterisë Jugosllave nga ushtria gjermane në vitin 1941.

Gjunjëzimi i ushtrisë jugosllave shihet në video, dhe nuk kishin asnjë mundësi të përballonin suImin gjerman përpos kapitullimit.

Ushtria jugosllave dorëzohet pa kushte përpara ushtrisë së fuqishme të Gjermanisë

https://youtube.com/watch?v=bxA-hXJPQEI%3Ffeature%3Doembed