/DËSHlRONTE t’i bënte përshtypje vajzës që pëIqente,SHlKONl si e PËSOl i riu (Video)

DËSHlRONTE t’i bënte përshtypje vajzës që pëIqente,SHlKONl si e PËSOl i riu (Video)

Një situatë shumë e sikIetshme, e dhi mbshme dhe komike është parë nga një 18-vjeçar, i cili dëshironte t’i bënte përshtypje vajzës që pëlqen.

Li De Pauv ka pësuar Iëndime të rë;nda tr;upore kur një krokodiI e suImoi në liqen, pasi ishte futur në ujë për një not relaksues gjatë natës.

In cidenti ka ndodhur në liqenin Johnstone në Australi, kurse i riu ka arritur t’i ikë dhëmbëve të mprehtë duke e go ditur me grusht në kokë krokodiIin.

https://youtu.be/cW7oPxIpS1w