/Dh unohej nga prindërit, 8-vjeçari HlDHEt nga kati i 9-të i paIIatit

Dh unohej nga prindërit, 8-vjeçari HlDHEt nga kati i 9-të i paIIatit

Një djalë është h ed h ur nga kati i 9-të i pallatit.

Raportohet se Anton ndërmori veprimin pas vitesh d h. un,ë të usht ruar nga prindërit nd aj tij.

Hedhja nga pallati në Enerhodar, jug të Ukrainës, ishte f at al e për 8-vjeçarin.

Ai u ho dh drejt  vd ekj e s pasi u kthye në shtëpi nga shkolla.

Fqinjët raportojnë se dëgjuan prindërit e tij duke i b ërti tu r për  gri sje n e rrobave dhe e r r ahë n.

Më pas djali hypi në dritare e banesës së tyre dhe u ho dh.

Zhanna, e cila jeton një kat poshtë banesës së tyre, tha se dëgjoi g od it jet ndaj djalit dhe më pas tingullin e hapave të shpejtë të fëmijës.

“Disa sekonda kaluan, kur dëgjuam se u h od h . Dola në dritare dhe pashë djalin të sh trirë në tokë. Telefonova po lic inë  dhe am bula ncë n,”-shtoi ajo.

Anton u shpall i v d ek ur në vendin e ngjarjes. P oli ci a ka nisur një h eti m p e na l ndaj prindërve për mos për mbushjen e detyrave të tyre prindërore.

Prindërit e tij rrë fyen se e r ra h ën djalin dhe se ai u h o dh nga dritarja menjëherë pas a.b .uzi .m. it.