Dibrani lë tαkim në ‘Bllok’ me υ.αjzën që nj ohυ në FB, por kur u takuan u ρeηdua ρerjete

Është kthyer në një trend të viteve të fundit njohja me anë të rrjeteve sociale.

Shumë histori d ashurie kanë nisur në forma të tilla vir tuale dhe janë kurorëzuar në martesa të lumtura. 

Duke marrë parasysh faktin se në rrjetet sociale ha sim njerëz nga të më të ndryshmit, përrallat me fund të lumtur mund të mos jenë f at për të gjithë.

Zhgë njimet dash urore janë pjesë e jetës, megjithëse shpesh mund të lënë gjur më të thella tek ne.

E tillë është edhe historia e një djali nga Dibra, i cili mendonte se kishte njohur dashurinë e jetës së tij në Facebook,

por më pas mbeti i zhg ë n jyer përj etë nga vajza që donte. Djali rr ëfen se pasi kishin lënë të takoheshin në një lokal

në Tiranë, ajo i kishte th y er zemrën me sjelljen e saj dhe kishte nisur ta t all te për pamjen e jashtme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *