/DJALIN E ZË GJUMl NË DYSHEME, PAPRlTMAS NDODH E PAPRlTURA..

DJALIN E ZË GJUMl NË DYSHEME, PAPRlTMAS NDODH E PAPRlTURA..

Ai jeton me një gjarpër Piton, e përqafon, fle dhe e puth njejtë sikurse të jenë të martuar.

Kështu prononcohet djaloshi Sambath për gjarprin e tij.

Ky gjarpër është paraqitur në shtëpinë e kësaj familjeje ende pa lindur djali Sambath, dhe sipas nënës së tij, gjarpri është mbrojtësi i familjes.

Edhe nga vendet të tjera vijnë për ta parë gjarprin Piton, ndërsa Sambath asnjëherë nuk ka frikë nga ai. video ..

https://youtu.be/W8uPhuXQNiM