/Dje në Shkodër ja vr anë nënës dritën e syve mu para fytyrës, VRASËSl mik me VlKTlMËN, hanin e pinin bashkë

Dje në Shkodër ja vr anë nënës dritën e syve mu para fytyrës, VRASËSl mik me VlKTlMËN, hanin e pinin bashkë

A tentati i ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin verior të Shkodrës tro nditi sërish Shqipërinë.

Gledis Kraja vetëm 23 vjeç mbeti i vr arë në një prej lagjeve të qytetit pasi u ek zekutua me br eshëri au
tomatiku.

Kraja mësohet se u v ra në sytë e nënës së tij.

Ajo pa gjithë n  gjarjen sepse punon në një biznes aty afër vendit të kr imit. Kraja është q ëlluar me aut omatik ne lagjen “Qafë Hardhi”.

Ai u që llua me dy plu mba në shpatull dhe ndër  roi jetë në spi tal.

Sebastian Kraja, mik i vik timës është autor i dyshuar i ngjarjes.