/E ραbesushme / “Më jeρ 30 eυro dhe e b. ëjmë”, Biseda e një υ. ajze të re me një bυrrë

E ραbesushme / “Më jeρ 30 eυro dhe e b. ëjmë”, Biseda e një υ. ajze të re me një bυrrë

Vajza, e cila thotë se jeton në Kosovë, i kërkon djalit burrit te martuar t’i dërgojë 20 euro

në mënyrë që ajo të vijë tek mo teli qe ai i kerkon. masi te kryej punë”,

si dhe 10 euro për të mbushur telefoni, por në asnjë moment nuk pranon të hapë kamerën

dhe të bisedojë me të saponjohurin në Facebook.