/E beson vërtet se burri të půth “Z0GUN” sepse do të të japë vetëm KËNAQËSl? E dashur, ka disa gjëra që duhet të dish…!!

E beson vërtet se burri të půth “Z0GUN” sepse do të të japë vetëm KËNAQËSl? E dashur, ka disa gjëra që duhet të dish…!!

Urojmë që ky artikull të mos shp ërthejë pol emika të padobishme, teksa adreson këtë temë.

Gjithashtu sepse, le ta themi krejt tr oç, kur dy njerëz e duan njëri-tjetrin dhe ndjejnë tërheqje për njëri-tjetrin, nuk duhet të ketë ta bu.

Dhe këtë temë do ta shtjellojmë duke përdorur mendimet e disa psikologëve që janë përpjekur të kuptojnë më shumë për këtë temë.

Gratë e dinë mirë: Ka meshkuj që nuk e mendojnë dy herë për të të dhënë se ks oral, e të tjerë që nuk i pëlqen diçka e tillë dhe thjesht nuk e bëjnë atë.

Por, duke marrë parasysh fak tin se secili prej nesh ka shijet dhe preferencat tona, ne përpiqemi të kuptojmë më shumë për burrat që duan ta kënaqin partneren e tyre në këtë mënyrë.

Ka disa as pekte që ndoshta nuk i njihni dhe ne do të përpiqemi t’ua zbulojmë:

Duhet ta dini se mashkulli mund ta bëjë këtë jo vetëm sepse e pëlqen atë, por sepse ai ka fri kë se mund të lihet për një burrë tjetër.

Po, e ke kuptuar siç duhet: Disa meshkuj vendosin të kënaqin partneren e tyre për shk ak të frikës se do ta humbasin atë.

Një tjetër arsye pse një mashkull vendos të japë momente të kënaqësisë int ensive për partneren e tij është sepse beson në marr ëdhënien dhe synon ta çojë atë në një nivel tjetër.

Kjo nuk do të thotë që të gjithë meshkujt që zbresin me gojën e tyre e bëjnë te “zogu” yt e bëjnë këtë sepse duan të martohen me ty … thjesht do të thotë se ata ju shohin si një partner pot encial të jetës … (hipote tikisht).

Studiuesit pranojnë se, edhe pse ky studim tregon vetëm disa asp ekte të teorisë së tyre, kërkohet hulumtime të mëtejshme për të zbuluar të gjitha asp ektet e këtij subjekti të ndje shëm.