E FRlKSHME/ Duket si një moteI i zakonshëm, atje ka diçka që po FRlKËSON të gjithë (Foto)

0
253

Në pamje të parë mund të duket si një nga motelet normale amerikane pranë autostradave.

Por shikoni me kujdes dhe do zbuloni një se;kret të f.rikshëm.

Ky është një motel i br;aktisur, megjithatë nëse sheh me kujdes në dritaren e njërës prej dhomave, dallon që brenda, në mur ka njoIIa gja.ku.

Fotot janë kthyer në hit në rrjet. Ato janë bërë në Amboy, Kaliforni, një qytet thuajse fa.ntazmë.