/E FRlKSHME/ I NXORRl sytë dhe i pr eu veshët,vajza v ret motrën e saj modeIe nga XHELOZlA

E FRlKSHME/ I NXORRl sytë dhe i pr eu veshët,vajza v ret motrën e saj modeIe nga XHELOZlA

Një vajzë ka vr arë motrën e saj modeIe duke e god itur 189 herë me thi kë. Dhe pasi e ka vr arë, s’ka ndaIuar me aq por i ka nxj.errë sytë dhe i ka pr erë ve shët nga tër bimi i xheIozisë.

Motra kishte thënë se vr asjen e kishte k.ryer i da.shuri i saj, 44-vjeçari Alekseji Fatev. Por prok uroria thotë se ai ka qenë thjesht dësh mitar, dhe vr asësja është e motra, edhe pse kuf oma e Stefania u gjet te apartamenti i tij.

Ai tha se kishte dalë të blinte verë te një dyqan aty pranë, dhe ngj.arja kishte ndodhur gjatë kësaj kohe. Fatev thotë se e ndaloi Elizavetën që të mos ikte, para se të merrte poIicinë.