/E FRlKSHME/ Punonjesja SANlTARE shkoi per te pastruar dhomën e hoteIit, ajo çfarë GJETl në dollap e SHOKOl (Foto)

E FRlKSHME/ Punonjesja SANlTARE shkoi per te pastruar dhomën e hoteIit, ajo çfarë GJETl në dollap e SHOKOl (Foto)

Një pastruese e hotelit Meriot në Massachusets gjatë pastrimit të njërës nga dhomat, në dollap gjeti një

p;itton të gjatë rreth 1.5 metra, e që vërtetë ky ishte rasti më i tme;rrshëm i gjetjes së gjërave ndonjëherë.

Ajo menjëherë kishte lajmëruar organizatën e kafshëve e cila kishte ardhur dhe e kishte marrë pit;onin

për të cilin ishte konstatuar se ishte tërësisht në gjendje të rregullt dhe se sigurisht ishte në pyetje harresa me që personi që kishte qëndruar në dhomë ishte ç’lajmëruar një ditë më parë.

https://youtu.be/esCBMMMBYrs