/E fundit/ Pamjet e FRlKSHME nga StamboIIi , v rapohet në rrugë, rr ëzohet minareja, paIIati shumëkatësh GATl të bjerë (Video)

E fundit/ Pamjet e FRlKSHME nga StamboIIi , v rapohet në rrugë, rr ëzohet minareja, paIIati shumëkatësh GATl të bjerë (Video)

Stambolli është go.ditur nga një t.ërmet 5,8 ballësh me ep.iqendër në Detin e Marmarasë, në ujërat e rrethit Silivri, njoftoi Drejtoria për Menaxhimin e Kat.astrofave dhe Eme.rgjencave (AFAD), transmeton Anadolu Agency (AA).

AFAD bëri të ditur se t.ërmeti ka ndodhur në theIIës prej 6,99 kilometra dhe 21,68 kilometra larg rrethit nga Silivri. Tër.meti gjithashtu është nd.jerë në StamboI dhe qytetet përreth.

Nderkohe qe nje ndertese shume e Iarte eshte fiImuar duke u le.kundur f.rikshem pas te.rmetit te fu.qishem.