Lajme

E FUNDIT / Sali Berisha ne gjendje te rέndë, nën kοntrollin e rreptë të Mentοr PetreΙës

Ish kr yeministri Sali Berisha është në gjendje të r ëndë sh ëndetësore, dhe gjendet nën k ontrollin e rr eptë të mj ekëve të n eurokardiologjisë.

Bu rimet afër tij bëjnë me dije se sh ëndeti i tij është r ënduar që para një jave, për shk ak të str esit të krijuar,

r iaktivizimit të s ëmundjes së vjetër dhe ar itmisë së z emrës që i është krijuar dhe për shk ak të pr oblemeve të moshës.

Situata zgjedhore duket se ka ndikuar gjithashtu ne shendetin e Sali Berishes, pavaresisht se ne faqen e tij ne Facebook publikohet cdo dite, ato kryhen nga stafi i tij i ngushte.

Mësohet se është nën ku jdesin d irekt të mikut të tij, mj ekut të shquar n euro-ka rdialog Mentor Petrela, i cili e ka mbajtur gjatë gjithë kohës nën k ontroll të rr eptë mje kësor.

Ndërkohë që është l ajmëruar me u rgjencë dhe pritet të vijë nga Vjena mj eku austriak, tek i cili Sali Berisha bën “r emontin” e pë rvitshëm sh ëndetësor.