Lajme

E kap burrin me tjetër femer në makinë, gruaja e kthen në dramë! Shikoni ç’bën në mes të rrugës …(VIDEO)

Një grua në Indi, ka reaguar mjaft keq kur pa burrin e saj në makinë me një grua tjetër.

Kur gruaja ka parë këtë skenë, ka kërkuar që të sqarohet me të shoqin, por ky i fundit nuk preferoi të dilte nga makina.

Në këto kushte, gruaja ka hipur në pjesën e parme të makinës dhe ka nisur të gr us htoj ë xhamin.

Si pasojë e ko nf likt it, në rrugët e Mum bait ishin shk aktuar radhë të gjata makinash.

Megjithëse po licia mbërriti në vendngjarje për të sqaruar çiftin, situata vijoi të mbetej e ac arua r.

Më pas me insistimin e for ca ve po lic ore, çifti pranoi të sqarohej në një vend ku nuk pen goh ej qarkullimi i lëvizjes.

Nuk dihet nëse burrë e grua u sqaruan, por raportohet se si pa sojë e in cide ntit , policia nuk bëri arr esti me.