E mbajti prej vitesh në punë! Shoku i ngusht i fut “THlKË pas shpine”, befason Agroni me reagimin

0
2521

Spektakli “Al Pazar”, hap siparin këtë të shtunë, me emra të rinj por dhe me disa la rgime.

Në këtë rik onceptim total të tij, ndër aktorët e larg uar është edhe Behar Mera, i cili nuk do të j etë pjesë e “Al Pazar Televizion”.

Agron Llakaj është shp rehur se larg imet kanë se ishin të rëndë sishme por respektohet vendimi i tyre.

“Na duket vetja se jemi ndr yshe, duke respektuar edhe lar gimet që nuk ishin pak të rënd ësishme, duhet kuptuar kjo gjë.

Duhet kuptuar kaq gjë, që respektohet ndje nja e çdokujt në marr ëdhënie në këtë punë.

Kjo është një sf idë mbi të gjitha, me veten dhe jo me realitetin”, tha Llakaj.

Spektakli “Al Pazar”, hap siparin këtë të shtunë, me emra të rinj por dhe me disa la rgime.

Në këtë rik onceptim total të tij, ndër aktorët e larg uar është edhe Behar Mera, i cili nuk do të j etë pjesë e “Al Pazar Televizion”.

Agron Llakaj është shp rehur se larg imet kanë se ishin të rëndë sishme por respektohet vendimi i tyre.