syntax error, unexpected '<', expecting end of file

E MBANl mend SuIon e “LuIëkuqeve MBl mure”? Nuk do ta BESONl si duket sot

“Lulëkuqet mbi mure” është një ndër filmat më dr amatik, e më të dhimbshëm të asaj kohe.

Realiteti i hi;dhur i fëmijëve rezident në “Shtëpinë e fëmijës”, ndërkohë që Shqipëria ishte e pushtuar, të rr ënqeth përgjatë gjithë zhvillimit të ngjarjeve.

Një ndër figurat më tipike të filmit, sigurisht përveç të madhit e të ndj;erit Kadri Roshi, në rolin e kujdestarit, është edhe Sulo.

Sulo është djali që nuk u harrua asnjëherë, jo vetëm për lojën e mrekullueshme, por edhe për fundin tr agjik që pati.