E rraIIë, kjo grua Iindi tetënjakë, SHlKONl si duken ata sot pas 10 vitesh (Foto)

0
390

Nataly Sulman në vitin 2010 lindi tetënjakë, e cila ishte një lajm tro nditës për gjithë botën, sepse ishte kjo dukuri ndodhi vetëm një herë.Të gjitha foshnjat Iindën të shëndetshme.

Mjeku i Natalie, Dr. Kamrava, impIantoi 12 em;brione në mi;trën e saj, i cili më vonë e hu;mbi Iicencën e tij. Kryesisht janë transpIantuar 2-3 emb;rione

Në atë kohë, Nataly, e cila ishte e div;orcuar, kishte gjashtë fëmijë që jetonin me të.

Emrat e tetënjakëve janë: Noeu, Mali, Isaia, Narya, Gjoni, Makai, Josia dhe Jeremia Nataly ka vendosur të Iuftojë për 14 fëmijët e saj.

Ajo po planifikonte të kthehej në shkollë dhe siguronte financiarisht fëmijët e saj pa ndihmën e publikut.