Lajme

Familjari tregon detaje të FRlKSHME për të afërmin që VDlQ: Hapa arkivoIin se nuk besoja, ja se me çfarë e kishin mbështjellë VlKTlMËN!

Një qytetar, i cili ka preferuar që të ruhet anonimati, në një intervistë për Fax News ka zbuluar detaje tr.onditëse për të afërmin e tij i cili ka ndërruar jetë si pa.sojë e Covid-19.

Qytetari ka deklaruar se k.ufomës as nuk i bëhen shërbimet e duhura fu.nerale, të cilat mbulohen nga shteti, duke shtuar edhe një detaj tro.nditës që ku.foma mbështillet me një plasmas të hollë.

Ai tha se ka hapur ar.kivolin pasi donte të shikonte nëse ishte i afërmi i tij, dhe tha se e kishin mbështjellë vetëm me një qesë plasmasi. Po ashtu ai deklaroi se edhe va.rri nuk ka pllaka anësore dhe ka rrëshqitur tërësisht.

“Janë shumë veta që ua ka va.rrosur shtetit të sëmurët me Covid-19. Kur erdha dje për të shikuar të afërmin tim, vura re që v.arri ishte zhytur plotësisht.

Kishte mbetur vetëm pak dhe sipër ark.ivolit. Shqetësimi im ishte ç’është kjo l.emeri. Edhe qentë mund të zha.vrrosin ku.fomat. Ç’është kjo papërgjegjshmëri.

Këto persona që va.rrosen nuk përbëjnë më rr.ezik për asnjë. E vetmja sëm.undje që është ngjitëse është antraksi. Këto vd.iqën me Covid-19. Vd.iqën në spital pa asnjë të afërm.

U njoftuam në mëngjes, na thanë që nuk keni mundësi ta merrni trupin dhe ti bëni nderimet në shtëpi, por do të va.rroset direkt. Shkuam në m.org dhe u përpoqëm që ta shihnim, nuk na lejuan.

Deshëm të dërgonim dikë që të paktën ta lante dhe të përgatiste ku.fomën për jetën e përtejmë nuk na lejuan. Unë nuk prita më kam hap akr.ivolin me e pa a është a nuk është personi im i dashur se nuk më besoje.

Dhe kur e kam hapur e kam vënë re që ishte mbështjellë me një plasmas, antihigjienik sa i përket Covid-19. Plasamasi nuk e lejon t.rupin të deko.mpozohet. Nëse kanë pasur për qëllim dek.ompozimin duke i va.rros pa pllaka, ato kanë dështim. I anë mbështjell vetëm më një plasmas.

Nuk i bëjnë as shërbimet më minimale ku.fomës. Në shumicën e rasteve çertefikatat e personave që vd.esin të personave më Covid-19 nuk i shënojnë arsyet se pse vd.iq, po e shkruajnë v.diq nga zemra.”- tha qytetari.

Po ashtu ai tha se nuk e ka prek njeri me dorë ark.ivoklin deri në momentin që e futëm brenda në v.arr, ndërkohë që shtoi se atij nuk kanë bërë asnjë tampon, megjithëse familjari i vd.iq nga Covid-19.

“Morëm pjesë në va.rrim vetëm familjarët e ngushtë, dhe nuk e ka prek njeri me dorë ark.ivoklin deri në momentin që e futëm brenda në v.arr. Nuk na kanë bërë asnjë tampon, ne si familjarë, në atë kohë nuk kishte as privat”-tha qytetari.