/FiIIojnë apIikimet, njoftim i rëndësishëm për Iejet e qëndrimit në Greqi

FiIIojnë apIikimet, njoftim i rëndësishëm për Iejet e qëndrimit në Greqi


Greqia ka vendosur hapjen e procesit per rinovimin e lejeve te qendrimit pas nje pezullimi te aktivitetit te zyrave te emigracionit prej disa muajsh.

Bashkekombasi yne ne Greqi Etmond Guri thekson se te gjithe ata emigrante te cileve u kane skaduar lejet e qendrimit tashme mund ti fillojne procedurat per rinovimin e tyre.

Njoftimi : Më në fund një lajm shumë i mirë për emigrantët!
Për shkak të problemeve të shumta që shkaktoi situata e pan demis shumë bashkëatdhetarë e kanë patur shumë të vështirë, madje të pamundur rinovimin e lejeve të tyre të qëndrimti në Greqi.

Kjo si pasoj e ndryshimeve të shumta të procesit dhe shërbimeve nga Drejtorit e Decentralizuara të Atikës, të cilat dhe ato nga ana e tyre hasin probleme shumë të mëdha për mungesë personeli, shërbime të kufizuara dixhitale etj.

Por, pas trysnin së madhe dhe rrezikut se një numër shumë i madh emigrantësh të ligjshëm mund të humbisnin lejet e tyre të qëndrimit pasi e kishin të pa mundur të mbyllnin takim apo të shërbeheshin nga Drejtoritë e Decentralizuara, më dt. 30/10/2020 Departamenti i të Huajve dhe Emigrantëve njofoti se tashmë do t’u jepet mundlsia të gjithëve për të aplikuar, duke u dhënë përparësi lejeve të prapambetura që kanë skaduar tashmë dhe janë në limitet e fundit të skadimit të shtyrjes së vlefshmërisë së tyre, pra të 8-të mujorit.

Njoftim i përbashkët i Drejtorive të Decentralizuara, Departamenti i Emigracionit Atikë 30/10/2020
Njoftojmë të gjithë qytetarët e vendve të treta si dhe avokatët e autorizuar prej tyre se nga dita e martë dt. 3/11/2020 mund të programojnë dhe të mbyllin takim për rinovimin e lejeve të qendrimit ndërmjet platformës: https://applications.migration.gov.gr/

Përparësi u jepet mbajtësve/poseduesve të lejeve të qëndrimit të cilat kanë skaduar gjatë periudhës 1/12/2019 deri më 30/06/2020.

Të interesuarit pasi tëjenë rregjistruar fillimisht si përdorues të rregullt të platformës, mund të mbyllin dhe të zgjedhin datën e takimit për dorëzimin e dokumentave përkatës për rinovimin e lejeve të qëndrimit.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
30/10/2020
Ενημερώνουμε τους πολίτες τρίτων χωρών και τους πληρεξούσιους δικηγόρους αυτών ότι από την Τρίτη 3/11/2020 μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού ανανέωσης των αδειών διαμονής τους μέσω της εφαρμογής
https://applications.migration.gov.gr/
Προτεραιότητα δίδεται στους κατόχους αδειών διαμονής που έληξαν το διάστημα 1/12/2019 ως 30/6/2020. Οι ενδιαφερόμενοι αφού εγγραφούν ως χρήστες της εφαρμογής, μπορούν να επιλέξουν τον ορισμό ραντεβού για την υποβολή αιτήματος ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.