/FlKS si nëpër fiIma, poIicia ndjek dhe fiImon shoferin me “Mercedes ML” në Elbasan (VIDEO)

FlKS si nëpër fiIma, poIicia ndjek dhe fiImon shoferin me “Mercedes ML” në Elbasan (VIDEO)

Fiks si nëpër filma. Kështu duket dhe kjo ndjekje ku poIicia i shkon nga pas një shoferi që drejtonte një automjet tip ‘Benz ML’ në Elbasan.

Nd.jekja ka filluar pasi drejtuesi i mjetit ka bërë parakalim të gabuar dhe nuk i është bindur urdhrave të poIicisë.

Edhe pse poIicia i ka bërë shenjë që të ndalojë, shoferi ka ikur me shpejtësi. Në këtë mënyrë poIicia është vënë në ndj.ekje të tij dhe e ka ndaluar pas disa kilometrash.

Fatmirësisht nga ky inc.ìdent nuk u shënua asnjë d.ëm edhe pse rrez.ikshmëria e ndjekjes ishte shumë e lartë. Pas ndalimit, poIicia ka bërë heqjen e patentës së këtij shoferi si dhe veprimet e tjera proceduriale për mos bindjen e tij ndaj urdhrit të poIicisë.