/Fotoja që çovi në konfIikt dy shtetet Armeni -Azerbajxhan – JA DETAJET…

Fotoja që çovi në konfIikt dy shtetet Armeni -Azerbajxhan – JA DETAJET…

Një lu/ftë mund të zhvillohet për shkaqe të ndryshme, duke filluar nga ato etnike, fetare apo edhe thjesht ekonomike. 

Ekspertët e vlerësojnë konf/liktin në Nagorni Karabakh si lu/ftë për shkaqe etn/ike, por sigurisht në prapaskenë, fshihen edhe interesa të tjera që i hedhin ben/zinë zj/arrit.

Kështu, janë rreth 132 ton ar që qëndron në nëntokën e Nagorn Karabakh, të cilat kanë detyruar kompani private që të

dërgojnë në krahën e armenëve ush/tarë me pagesë me qëllim ruajtjen e statusit aktual të zonës.

Kompania ruse GeoProMining Gold ka marrë kontratën për nxjerrjen e arit në zonën e Kelbajar-it në rajoni e Nagorni Karabakhut.

Mediat turke raportojnë se kjo kompania ka dërguar në zonë një numër të madh ushtarësh me pagesë për të luf/tuar në krah të armenëve.

Qëllimi është që Azerbajxhani të mos marrë kontrollin në rajonin e

Nagorni Karabakh, gjë e cila do të ndryshonte edhe rrethanat e kontratës së kompanisë për kërkimin e arit.