/GJARPËRl deI nga uji dhe i afrohet pIakut, SHlKONl çfarë ndodh më pas

GJARPËRl deI nga uji dhe i afrohet pIakut, SHlKONl çfarë ndodh më pas

Kjo video e një shoqërie të pa zako nshm e të një gjarpri të madh dhe një plaku është gjëja më interesante që do ta shihni sonte.

Në videon më poshtë, një gjarpër i madh del nga uji dhe i afrohet plakut, për të marrë një copë ushqim nga dora e tij.

Ai p rete ndon se “gjarpri e njeh atë” dhe kjo është një arsye më shumë pse kjo video është interesante.

Sipas Tim Jon es, ky gjarpër i ujit jeton prapa shtëpisë së tij në liqen. “Ai erdhi tek unë kur më pa. Jam i lumtur për këtë”, thotë Jones.

Shikojeni videon që ka marrë më shumë se 13 milionë shikime në Facebook:

https://www.facebook.com/v7.0/plugins/video.php?app_id=630303220887814&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3a79bc3c50cb58%26domain%3Dwww.arbresh.info%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.arbresh.info%252Ff1c7333a19da5bc%26relation%3Dparent.parent&container_width=780&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwhatweseee%2Fvideos%2F1146669675370085%2F%3Ft%3D7&locale=en_US&sdk=joey&width=640