Greqia ngrenë aIarmin: Do të a rmatoset Shqipëria dhe do të na suImojnë

0
211

Mediat greke i kane kushtuar vëmendje të gjerë dekretit të nënshkruar së fundi nga Erdogan, ku pohojnë se presidenti turk po paralajmëron l.uftë dhe p.ushtime në ‘shkallë të gjerë’.

Për ta bazuar hipotezën e tyre mediat i referohen pjesës së dekretit ku thuhet se Turqia mund të pajisë me a.rmë çdo vend që dëshiron, pa regjistruar zyrtarisht a.rmët që do të disponojë dhe pa pasur miratimin e parlamentit ose të ndonjë institucioni tjetër.

Hipoteza shkon dhe më tej kur thuhet se vendet të cilat mund të a.rmatosen prej Turqisë për të s.ulmuar Greqinë janë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.

Dekreti i plotë: Ky dekret presidencial është një sinjal rr.eziku kryesisht për Greqinë. E cila më në fund duhet të kuptojë se Erdogan nuk nënshkruan dekrete presidenciale për shaka, por atë që thotë, ai e bën.

Ta themi thjesht, Turqia mund, pa nënshkruar edhe një protokoll të marrjes në dorëzim, t’i dorëzojë sisteme a.rmësh kujtdo që dëshiron, dhe ato kurrë nuk mund të zbulohen! Për shembull, mund të sigurojë a.rmë, municion dhe shërbime mbikëqyrjeje për sinergji të tjera të lidhura me inteligjencën në një vend të tretë.

Me të cilën sigurisht që ai ka nënshkruar një lloj kontrate. Mund të sigurojë për shembull sisteme dhe shërbime ar.mësh p.sh. në Shqipëri. Ose në Shkup. Vende me të cilat tashmë ka lidhur marrëveshje ushtarake.

Të pajisen këto vende me fshehtësi dhe të mos njoftohet askund lloji dhe lloji, si dhe sasia e a.rmatimit që do t’u sigurohet atyre. Referenca për “entitetet” që mund të pajisen me të gjitha mjetet nga Turqia në dekretin presidencial, shkakton vetëm t.merr.

Turqia pranon se mund të paguajë edhe organizata t.err.oriste, për sa kohë që ka nënshkruar një lloj marrëveshje me ta. Për shkak se nuk parashikohet nga asnjë traktat ndërkombëtar, konsiderohet e pakonceptueshme për Kartën e KB, pajisja e një vendi me subjekte me identitet të panjohur!