/Gruaja që bën këtë gjë për BURRlN e saj kur bëjnë DASHURl, nuk ka shoqe, ky është detaji që na çon në qieII

Gruaja që bën këtë gjë për BURRlN e saj kur bëjnë DASHURl, nuk ka shoqe, ky është detaji që na çon në qieII

Puth qafën e tij/ Qafa është një zonë shumë e ndjeshme ndaj stresit, është delikate.

Përdor buzët dhe gjuhën, në mënyrë që të shkaktosh tek ai kënaqësi. Prekni thithkat e tij/ Thithkat e gj oksit kanë shumë mbaresa nervore që, në qoftë se i përkëdhelni ose puthni, i shkakton partnerit kënaqesi.

Provojini, rezultatet janë pothuajse të menjëhershme!

Puth gishtat e tij/ Ka meshkuj që duan të stimuIohen në gishta.

Atyre u ndizet dëshira dhe fantazia kur përdorni gjuhën në gishtat e tij.

Kafshoji lehtë veshin me buzët e tua/ Filloni të puthni veshët, sidomos lobet, ku edhe ju mund t’i jepni disa kafshime me buzë.

Luaj me pjesët e tij private/ Kjo varet nga sa doni të ndizni nga pasioni një mashkull, pasi ju mund t’i përdorni duart ose gojën në mënyrë krijuese.

Ata e duan këtë. Ju gjithashtu mund të përdorni pak vaj masazhi për të prodhuar tinguj s.e.ksi.

Pëshpërisni diçka në veshin e tij/ Mos u afro shumë me veshët e tij, por aq sa të pëshpëritësh diçka që me siguri do ta nxisë atë.

Me vetëm tre fjalë të mirë-menduara dhe një ton të duhur zëri, mashkulli juaj do të ndiejë një përrua emocionesh dhe energjie që kalon përmes trupit të tij.

Përdorni veshje s.e.ksi/ Meshkujt janë shumë vizualë dhe mund t’i nxisni për pak sekonda nëse vishni rroba s.e.ksi.