/HABlT 37-vjeçarja: Jam e VlRGJËR, e kam ”atë” si të një 18-vjeçareje dhe dua dikë speciaI

HABlT 37-vjeçarja: Jam e VlRGJËR, e kam ”atë” si të një 18-vjeçareje dhe dua dikë speciaI

Jessica Alves ka pranuar se ajo shmangte marrë dh ëniet me meshkujt ho mo sek su alë ndërsa ishte vetë mashkull dhe se shpreson të humbasë ‘vir gjërinë’ e saj ndaj dikujt ‘të veçantë’ tani që ajo është kthyer në një femër.

Duke folur ekskluzivisht për MailOnline, vetëm pesë ditë pasi iu nën shtr ua një o peracioni në or ganin gje ni tal, Jessica, 37 vjec tregoi se ka pasur një lu ftë të madhe në gjetjen e identitetit të saj. 

‘Njerëzit thjesht kanë supozuar se unë isha një i va rur nga kir u rgjia pla stike kur, në fakt, po përpiqesha të gjeja veten dhe atë që isha në të vërtetë!

”Unë jam ende duke u shë ruar, por unë tashmë kam një or gan gje ni tal femëror dhe ajo është e përsosur. Do ktor Kamol në s pitalin Kamol ka një katalog të punës së tij.

Unë jam 37-vjeç dhe zgjodha një org an që duket mjaft i ri- tamam si i një 18-vjeçare.