/HABlT e reja: Jam e d ashuruar në VJEHRRlN tim, por ai..

HABlT e reja: Jam e d ashuruar në VJEHRRlN tim, por ai..

U martova për Luin para gjashtë muajsh, e meqë ai ende është student, ne u vendosëm te babai i tij, Ragipi.

Punoj si sekretareshë, ne mënyre që te bëj një ndihmesë financiare, derisa Luii studion dhe punon ne gjysmë orari.

Ai është i zënë me punë, ligjërata dhe studime, prandaj nuk ka kohë te mjaftueshme për seks.

Ne te vërtetë, ne kemi bërë shumë me tepër dashuri para martesës, se sa që tani e bëjmë këtë prej se u martuam.

Po jua rrëfej këtë ne menyre që ju ta paramendoni pamjen lidhur me atë se si jam ndier e lënduar kur une qëndroja me orë te tëra vetëm me babain shumë tërheqës te Luiit.

Ai është rreth 50 vjeçar, por askush nuk mund t’ia jep kaq shumë vite. Për nga pamja ai i ngjan shumë Paul Newmanit.

Ai është shumë i koncentruar me vështrimet e veta ndaj meje dhe përjeton kënaqësl duke me shikuar se si sk.uqem, e sidomos kur djalin nuk e ka ne shtëpi.

Këtë gjë kurrë nuk ia kam përmendur Luit, sepse nuk kisha lidhje se si do te kishte mundur ta priste këtë lajm.

Mendoj se arsyeja tjetër e ruajtjes se fshehtësisë sime ishte ajo se ndihesha ngapak fajtore për shkak te asaj se une ndjeja njëfarë kënaqësle ne vëmendjen e tij.