“Hamë bukë me ujë, HlSTORlA e TRlSHTË e familjes shqiptare që do ju bëjë të QANl (Video)

Gjashtë pjesëtarët e familjes jetojnë në një banesë të rr;ënuar, ku ushqimi i përditshëm për ta është buka e thatë dhe uji. 

“Hamë përshesh me ujë, bukë thatë… Pa energji elektrike për tre muaj. Nuk kam Iekë t’i paguaj.

Kam 50 mijë lekë për të paguar”. Va rfërinë e tejskajshme e kanë kuptuar edhe fëmijët,

e kryesisht djali i madh Eri, i cili është në klasë të katërt e detyrohet të bëjë punë të r;ënda për të siguruar bukën e gojës.

“Do ta n;dihmojmë mamin, s’kemi për të ngrënë.

Nuk kemi po mos ndihmuam. Detyrat i bëj jashtë se nuk kam drita, na i kanë prerë se nuk kishim lekë t’i paguanim”.