/I DASHURl e pushoi nga puna, VEPRlMl i saj e bëri të pendohej përjetë !!!

I DASHURl e pushoi nga puna, VEPRlMl i saj e bëri të pendohej përjetë !!!

Rrjetet sociale janë bërë shkak i përfu ndimit të martesave të ndryshme dhe historive që janë bërë virale në të gjithë botën.

Ra sti më i fundit është ai i një 26-vj eçareje të quajtur Kaylea Reid, e cila pasi u nda nga i fejuari i saj në muajin mars gjeti ngu shëllim tek shefi i saj.

Ai filloi që mos të ishte thjesht një shef për të, por diçka më shumë, që edhe pse ishte i martuar u shndërrua në dash norin e saj.

Filluan që të dy të shkëmbenin foto er otike me njëri-tjetrin dhe vjen pikërisht mome nti kur shefi e lë vajzën, dhe e pu shon nga puna.

E aca ruar nga kjo, vajza i pub likon fotot er otike në rrjet, por ia shpërndau në faqen e biznesit të gruas së tij.

Mirëpo, ajo nuk e dinte se, duke qenë se ishte një biznesmen, kjo mund ta ço nte shefin e saj në bu rg.