/I MASHTROl të gjithë kur tha jam motra e Klodianit/ Ja kush është vajza me 5 emra

I MASHTROl të gjithë kur tha jam motra e Klodianit/ Ja kush është vajza me 5 emra

Një vajzë, me një flamur shqiptar në dorë, u shfaq krejt e qetë krah reperit Arkimed Lushaj, apo I njohur si Str esi, duke u pre zantuar si e motra e Klodian Rashës

Fill pas thirrjeve të saj që kërkonte “Dre jtësi për vëllain”, disa prej med iave zhvendosën obj ektivin e kameras, nga Lushaj te ajo.

Kërkoj dre jtësi për vëllain tim, ne duam të dre jtën ,arsyen. Ka qenë djalë shumë i rregullt.Kërkoj të dorë hiqet Edi Rama dhe Sandër Lleshaj, kërkoj mbështetje sa më shpejt.

Teksa ngja rja sa vinte dhe bëhej më e re.nduar për shkak të d inam ikave të njëpasnjëshme, familjarët e Klodian Rashës, duke ndjekur pas qyrimet tele vizive rea guan duke kontaktuar përfaqësuesit e medi ave. Ata njo ftuan se nuk kanë asnjë lidhje me vajzën dhe se gjithçka bëhet fjalë për një ma shtrim.

Kjo u pë rforcua më vonë edhe nga vetë babai i Klodianit i cili nënv izoi që nuk merret me politikë dhe se shfaqja e tu rpshme e vajzës në me dia ishte një marrë zi që rënd onte bar rën e dh imbjes për ta.