I MOSHUARl teηton të υjedh veturën, por u HABlT kur pa çka kishte brenda

Një person i m;oshuar që në pamje dukej njeri i mirë dhe i ndershëm, u përbaIIë me një s;ituatë të pak;ëndshme.

Ky pIak në mënyrë ti;nëzare u afrua te një veturë që po qëndronte e parkuar dhe i sillej vërdallë.

Ai po synonte që ta rr ëmbej veturën, por pa e ditur se brenda saj kishte njerëz.

Këtë moment e ka incizuar një person që ndodhej ulur prapa në veturë dhe e priste momentin që të pIaku të veproj.

Kur i moshuari hapi derën dhe pa njerëzit brenda në të, filloi t’u flas atyre dhe mundohej të arsyetonte vetën.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *