syntax error, unexpected '<', expecting end of file

I zhdυkeshin cdo dite lulet nga υαrri i nënës, vendosi ta fiΙmonte, por ajo qe zbυloi eshte e pabesυeshme

Pas vd e kjes së nënës së saj të moshuar, çdo javë shkonte në v a r reza për të vendosur lule mbi va rr in e saj.

Por rast pas rasti i bënte përshtypje një detaj, lulet zhd uk eshin gjithmonë.

Kështu ajo mendoi të vinte një kamerë për të zbuluar se kush ishte h ajduti.

Ajo pa se një vajzë vi dhte me shpejtësi lulet e va rr it të nënës së saj, pa prekur ato ngjitur.

Tashmë gruaja është vënë në kërkim të vajzës h ajdute, dhe po te nton të zbulojë motivin që e shtyn të vj edhë lulet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *