syntax error, unexpected '<', expecting end of file

ILAÇl për të fortët e rrugëve, ky shofer u jep një mësim të mirë këtyre tipave (VIDEO)

Në përditshmërinë tonë hasemi çdo ditë me shoferë që e kujtojnë vetën “të zgjuar” duke hyrë në mënyrë të gabuar në parakalim.

Në kryqëzime apo rrethrrotullime duke shkaktuar probleme të theksuara të qarkullim.

Në shumicën e rasteve ata tolerohen pasi gjithsecili ka nevojë të mbyllë punët që ka dhe jo të konfliktohet rrugëve me këta “të zgjuar”, mirëpo nuk ndodh gjithnjë kështu.

Një shofer në Rusi ka filmuar të gjitha rastet kur nuk u hap rrugë këtyre tipave duke i detyruar që të tërhiqen pas.

Për më tepër, ndiqni videon!

Video:

https://youtu.be/esm0qOzYGow