/Instrumenti 2000 vjeçar për të rmetet është i saktë edhe sot

Instrumenti 2000 vjeçar për të rmetet është i saktë edhe sot

Në vitin 132 të erës sonë, Zhang Heng, një studiues nga Kina, i paraqiti oborrit të mbretit Han siz.moskopin e parë në botë. Rindërtimet që i janë bërë sot kësaj pajisjeje i masin të.rmetet me saktësi të lartë.

Instrumenti përbëhet nga një vazo metalike, brenda të cilës është varur një hekur me peshë, në formë lavjerrësi. Ky hekur është i lidhur me tetë gdhendje kokash dr.agoi që janë vendosur rrotull, pra në tetë drejtime të ndryshme.

Në secilën prej kokave të dr.agoit është vendosur një zar metalik. Poshtë secilës kokë dragoi ndodhet një bretkosë e gdhendur, me gojën hapur. Sapo bie të.rmet, lavjerrësi me peshë që ndodhet brenda lëviz. Lëvizja e tij shtyn kokat e dra.goit, të cilat përkulen dhe bëjnë që të bjerë sfera e të pritet nga bretkosa poshtë.

Instrumenti aktivizohet edhe me dr.idhje shumë të vogla, dhe mund të dallojë fuqinë dhe drejtimin e të.rmetit, duke gjykuar se cila kokë dr.agoi e ka lëshuar sferën.

Sot, siz.mologët kanë teknologjinë përkrah dhe matjet bëhen me mënyra të ndryshme. Një nga metodat më të fundit është përdorimi i fibrave optike. Megjithatë, të gjitha këto matje bëhen gjatë kohës që bie tër.meti, dhe rezultatet jepen pas. Për të bërë llogaritje përpara se të bjerë të.rmeti është ende e pamundur.

Instrumenti përbëhet nga një vazo metalike, benda të cilës është va.rur një hekur me peshë, në formë lavjerrësi.

Ky hekur është i lidhur me tetë gdhendje kokash dragoi që janë vendosur rrotull, pra në tetë drejtime të ndryshme.

Instrumenti aktivizohet edhe me dridhje shumë të vogla, dhe mund të dallojë fuqinë dhe drejtimin e t.ërmetit, duke gjykuar se cila kokë d.ragoi e ka lëshuar sferën. Sot, siz.mologët kanë teknologjinë përkrah dhe matjet bëhen me mënyra të ndryshme. Një nga metodat më të fundit është përdorimi i fibrave optike. Megjithatë, të gjitha këto matje bëhen gjatë kohës që bie të.rmeti, dhe rezultatet jepen pas. Për të bërë llogaritje përpara se të bjerë të.rmeti është ende e pamundur.

Në secilën prej kokave të dragoit është vendosur një zar metalik. Poshtë secilës kokë dr.agoi ndodhet një bretkosë e gdhendur, me gojën hapur. Sapo bie të.rmet, lavjerrësi me peshë që ndodhet brenda lëviz. Lëvizja e tij shtyn kokat e dr.agoit, të cilat përkulen dhe bëjnë që të bjerë sfera e të pritet nga bretkosa poshtë.

Në vitin 132 të erës sonë, Zhang Heng, në Kinë, e paraqiti para oborrit të mbretit Han këtë instrument, siz,moskopin e parë në botë. Rindërtimet që i janë bërë sot kësaj pajisjeje i masin tër.metet me saktësi të lartë.