/Jepet veηdimi nga Itali për emίgraηtët: Kush punon merr leje qëηdrimi…!!

Jepet veηdimi nga Itali për emίgraηtët: Kush punon merr leje qëηdrimi…!!

Italia ka miratuar një dra ft të ri ligjor, duke u ardhur në ndihmë të gjithë emig rantëve që duan të punojnë atje, duke i lehtësuar marrjen e leje qën drimit.

Me anë të këtij ligji të ri, në vendin fqinj do të përfitojnë shumë shqiptarë të cilët punojnë atje.

Përmes këtij draft ligji, të gjithë emigrantëve lejohet konvertimi i lejes së qëndrimit për motive të tjera, në leje qëndrimi për motive pune.

Këtu përfshihen lejet e qëndrimit të lëshuara për motive fatk eqësie natyrore, për mbrojtje sp ecial, aktivitet sportive, artistik, motive fetare e asistencë për minorenët.

Drafti lejon edhe të drejtën e dhënies së lejes së qëndrimit edhe për mo tive të mbrojtjes sociale ndaja em igrantëve

riatdhesimi i të cilëve do t’u shka ktonte trajtim jo human e de gradues të jetës së tyre private e familjare.