/Ju shkon GJlTHÇKA ters? Ja si ta HlQNl ‘syrin e keq’

Ju shkon GJlTHÇKA ters? Ja si ta HlQNl ‘syrin e keq’

Syri i keq është një besim popullor se dikush mund t’ua bëjë vullnetarisht ose pa dashje.

Përjetoni së mundje dhe gjërat nuk do iu ecin mbarë, zakonisht të nxitura nga zilia. Nëse mendoni që ju ose fëmija juaj v;uan nga syri i keq, mund të përdorni metodat e mëposhtme për të ndihmuar në diagn ostikimin dhe k;urimin e saj.

1. Dia;gnostikimi i syrit të keq

Vini re si;mptomat. Energjia negative të një personi ziIiqar mund të shkaktojë simptoma fizike që nuk lidhen me një sëm undje, siç janë : inf eksionet e syve, probIeme me stomakun, ose ethe. Gjithashtu, ka të ngjarë që personi i prekur të ketë probIeme personale, familjare ose profesionale pa ndonjë shkak të dukshëm.

2. Ndiqni metodën e qymyrit

Kjo metodë praktikohet në Evropën Lindore. Thjesht lëshoni një copë qymyr druri në një tigan me ujë. Më pas syri do largohet.

3. Provoni metodën e dyllit

Një metodë tjetër është që të nxehet dylli i nxehtë Shikoni se si reagon dylli.

4. Metoda e kripës

Në shumë kultura e praktikojnë mtodën e kripës. Vendosni kripë në vatrën e sobës suaj dhe shikoni nëse kërcet më shumë se duhet kripa, tregon se ju kanë marrë në sysh dhe po largohet tani.