/JURlA u taII me veshjen e tij, ndërsa ai PËRLOTl dhe NGRlTl gjithë pubIikun në këmbë(Video)

JURlA u taII me veshjen e tij, ndërsa ai PËRLOTl dhe NGRlTl gjithë pubIikun në këmbë(Video)

Për shumë njerëz, stili dhe paraqitja kanë shumë më tepër rëndësi se sa aftësia për të bërë dicka të bukur,

dicka që të përcjellë emocione tek audienca.

Gjatë një audicioni, një konkurent kishte ha;bitur të gjithë me veshjen e tij, aq sa juria e shikonte në mënyre ir;onike (taIIëse), por talenti tij i përIoti të gjithë.

Për më tepër shikoni videon.

https://youtube.com/watch?v=woEcdqqbEVg%3Ffeature%3Doembed